Lex-Antidotum

Nasze Usługi

Nasze Usługi

Zakres usług:

W ramach postępowania upadłościowego konsument ma możliwość zredukowania lub umorzenia swoich długów, a także uzyskania wsparcia ze strony syndyka masy upadłościowej. Postępowanie to może pomóc konsumentowi w pozbyciu się niekorzystnych umów z instytucjami finansowymi, uniknięciu egzekucji komorniczych czy zawieszeniu działalności gospodarczej.

Usługa tworzenia pism to usługa świadczona przez specjalistów z dziedziny prawa, polegająca na przygotowaniu profesjonalnych dokumentów pisemnych, takich jak umowy, pozwu, wniosku, pisma procesowego czy opinii prawnej.

W ramach tej usługi specjaliści od prawa przygotowują dokumenty zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji prawnej, w której się znajduje.

Kancelaria przeprowadza szczegółową analizę sytuacji finansowej klienta, aby zidentyfikować problemy związane z zadłużeniem, kredytami, pożyczkami, niekorzystnymi umowami czy długami.

Jeśli dług jest przedawniony, kancelaria zajmuje się egzekwowaniem prawa do przedawnienia długu, co oznacza, że ​​wierzyciel nie może już żądać spłaty długu.

Kancelaria podejmuje negocjacje z wierzycielami klienta w celu zawarcia ugody lub uzyskania korzystnych warunków spłaty długu.

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z długami, zapewniając mu skuteczną obronę i minimalizując ryzyko negatywnych konsekwencji.

Kancelaria opracowuje plan spłaty długu zgodny z indywidualnymi potrzebami klienta, uwzględniając jego sytuację finansową i warunki spłaty.

Kancelaria pomaga klientom w przypadkach niekorzystnych umów z instytucjami finansowymi czy nieuczciwych praktykach rynkowych, zapewniając im skuteczną ochronę praw konsumenta.

Lex-Antidotum

Kancelaria Antywindykacyjna
Kluczem do skutecznej pomocy jest tu specjalizacja i doświadczenie.

Kontakt

2023 Made by Pereso Media